top of page

Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ siūlo pozityvią darbotvarkę Lietuvai

2021-09-07

Naujos frakcijos darbe norime kurti pozityvią darbotvarkę – per konstrukyvą, idėjas, viziją. Praėjusi Vyriausybė kūrė progresyvią, proveržio Lietuvą. Esame komanda, kuri gali ir nori tai tęsti.Suprantame sudėtingą šalies situaciją dėl pandemijos, nelegalių migrantų srauto. Tačiau valstybė turi turėti planą, strategiją ir aiškias kryptis kur judame, kaip sprendžiame šalies svarbiausius klausimus. Gesinti gaisrus yra svarbu, tačiau negalima apleisti kitų darbų, kurie netvarkomi gali labai greitai užsiliepsnoti.


Kaip nauja frakcija Seime dėsime pastangas realizuoti rinkimų metu Lietuvos žmonių mums suteiktą mandatą, ypatingą dėmesį skirdami socialinės nelygybės mažinimo, valstybės valdymo, ekonomikos visiems ir žaliojo kurso klausimams.


Mūsų komandą sudaro tie žmonės, kurie savo žiniomis ir darbais praėjusios kadencijos metu tiek Seime, tiek Vyriausybėje kūrė esminį proveržį Lietuvos socialinėje politikoje ir ženkliai prisidėjo prie to, kad būtų sumažintas skurdas ir nelygybė, įvesti ir nuosekliai didinti vaiko pinigai, pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje pasiekas teigiamas gyventojų balansas – į Lietuvą grįžo daugiau negu iš jos išvyko. Ir tai tik keli pavyzdžiai.


Jaučiamės įsipareigoję prieš Lietuvos žmones tęsti pradėtus darbus ir siekti tolesnių esminių tikslų.


Visų pirma – LIETUVA BE ABSOLIUTAUS SKURDO

Todėl inicijuosime ir remsime sprendimus, artinančius Lietuvos bendrojo vidaus produkto perskirstymą prie Europos Sąjungos vidurkio.

Vaiko pinigų politika bei kiti mūsų socialiniai sprendimai, atsisakant pajamų testavimo principo, leidžia mums siūlyti bazinių pajamų plėtrą visose visuomenės grupėse ir paramos formose pradedant nuo bendruomenės įgalinimo spręsti socialines problemas. Tai darysime siekdami užtikrintais žingsniais judėti link universalių bazinių pajamų Lietuvoje, t.y. kiekvienam Lietuvos piliečiui kas mėnesį skirti po tam tikrą pinigų sumą, nepriklausomai nuo jo amžiaus, turimo ar neturimo darbo bei finansinės padėties.

Priešingai nei teigia skeptikai, bazinių universalių pajamų bandymai daugiau negu 20-yje skirtingų valstybių patvirtina teigiamus rezultatus – geresnė psichologinė bei fizinė sveikata, geresni vaikų rezultatai mokyklose, padidėjęs produktyvumas ir, svarbiausia, išaugęs darbingumas bei sumažėjęs nedarbas.


Antroji mūsų dėmesio centre esanti sritis – VALSTYBĖS VALDYMAS

Mūsų komandos narių patirtis apjungia valstybės, savivaldos, verslo bei nevyriausybinės veiklos valdymo kompetencijas. Lietuva atsidūrė nepavydėtinoje situacijoje, kai trūkinėja demokratijos pagrindai. Vyriausybė išnaudojo pasitikėjimo kreditą, visuomenė aršiai diskutuoja, o Seimas – tyli.


Jau šią rudens sesiją teiksime konkrečius teisės aktų projektus, įtraukiančius Parlamentą į šalyje vykstančių krizių valdymą. Taip pat, siekdami realiais darbais įgalinti piliečius ir bendruomenes, teiksime teisės aktų iniciatyvas, įteisinančias teismų tarėjus ir dalyvaujamąjį biudžetą – galimybę žmonėms patiems siūlyti ir spręsti, kam ir kokioms sritims skirti finansavimą.


Matome, kaip šiandien didžioji našta gula ant savivaldos pečių. Siekdami stiprinti savivaldą, remsime tiesioginių merų, kaip savivaldybių tarybų pirmininkų, rinkimus. Taip pat siūlysime visas nekilnojamojo Turto mokesčio pajamas skirti tiesiogiai savivaldai, o ten, kur baigta žemės reforma, žemę taip pat perduoti savivaldai.


Trečioji sritis – EKONOMIKA VISIEMS

Tai ekonomika, kuri vystosi ne tik Vilniuje, bet ir mažuosiuose miestuose. Tai valstybės dėmesys ne tik didžiausiems, bet ir patiems smulkiausiems. Tai galimybės visiems įgyti tas žinias ir kompetencijas, kurių reikia norint kurti produktyvius bei žalius sprendimus bei siekiant prisitaikyti prie globalių darbo rinkos pokyčių.


Aiškiai suvokdami sparčius automatizacijos, skaitmenizacijos ir kitus darbo rinką iš esmė keičiančius veiksnius, ypatingą dėmesį skirsime kvalifikacijos ir įgūdžių klausimams. Siūlysime motyvuoti dirbančiuosius mokytis visą gyvenimą, tam numatant 1 apmokamą darbo dieną per mėnesį kompetencijų kėlimui.


Vertindami smulkaus ir vidutinio verslo svarbą Lietuvos ekonomikai, sieksime ypatingą dėmesį skirti smulkiam verslui. Jau rudens sesijos metu siūlysime įkurti Smulkaus ir vidutinio verslo Ombudsmeno instituciją, kuri padės išspręsti smulkiųjų verslininkų ir valstybės kontroliuojančiųjų institucijų ginčus be teismo, nepatiriant didelių finansinių ir laiko sąnaudų.


Atsižvelgdami į turizmo sektoriaus socialinį jautrumą, išskirtinį plėtros potencialą ir ypatingą pandemijos poveikį šiam segmentui siūlysime įteisinti turizmo parkų steigimą bei šią sesiją registruosime siūlymą trejus artimiausius metus nuosekliai didinti Turizmo srities finansavimą valstybės biudžeto lėšomis.


Ketvirtoji, bet tikrai ne mažiau svarbi sritis – REALUS ŽALIOJO KURSO ĮGYVENDINIMAS LIETUVOJE

Mūsų komandos įsitikinimu, kiekvienas Lietuvos žmogus turi teisę į švarų vandenį, aplinką bei sveiką maistą. Esame įsitikinę, kad jokios paskatos ar ribojimai nebus pakankamai efektyvūs, jeigu viešasis sektorius netaps pažangos varikliu ir savo pavydžiu nepademonstruos žaliosios lyderystės. Todėl sekdami tokių valstybių kaip Naujosios Zelandijos pavyzdžiu, sieksime, kad visas viešasis sektorius, atlikdamas jam priskirtas funkcijas nenaudotų iškastinio kuro ir pasiektų nulinę emisiją.


Taip pat siekdami teigiamų visuomenės elgsenos pokyčių, siūlysime plėsti Lietuvoje jau ne pirmus metus sėkmingai veikiančią užstato (arba kitaip vadinamą taromatų) sistemą, o stiprinant aplinkos apsaugos kontrolę - siūlysime atverti įmonių taršos duomenis visuomenei.


Praėjusios kadencijos metu įgyvendinome esminius struktūrinius pokyčius energetikoje: ją decentralizavome ir išvystėme elektrą gaminančių vartotojų ratą. Tačiau tuo negalime apsiriboti. Turime didinti atsinaujinančios energetikos dalies tikslus nuo 50 proc. iki 70 proc. jau 2030 metais. Atitinkamai jau registruoti Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo projektai, kurios sieksime priimti rudens sesijoje.


Tai konkretūs įsipareigojimai ir darbai, kurie šiandien nepelnytai atsidūrė antrajame supriešintos visuomenės ir tuo gyvenančių politikų plane.


Mūsų frakcija pozityvią darbotvarkę Lietuvai sieks grąžinti į pirmąjį planą.

13 peržiūrų0 komentarų

Comments


bottom of page